Školy bohužel opět distančně

Dle nařízení Vlády a MŠMT ČR pokračuje výuka na ZUŠ Poděbrady od 4. ledna 2021 opět  distančním způsobem na všech oborech školy. Povinnost vyučovat distančně se v ZUŠkách vztahuje i na žáky 1. a 2. tříd.  S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací. Read more [...]

Adventní koncert žáků ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady 13.12.2020

Přijměte pozvání na 2. adventní koncert žáků ZUŠ Otakara Vondrovice – živě z Divadla Na Kovárně bez diváků, v neděli 13.12.2020 od 17:00 na www.facebook.com/divadlopodebrady Poslední koncert připravujeme na 20.12.2020 S přáním zdravého a klidného prožití konce roku 2020 za zaměstnance, žáky a studenty ZUŠ Mgr. Hana Janiššová Program 13.12.2020 Read more [...]