Hudební obor
Hudební obor Měsíční školné (Kč) Roční školné (Kč)
Klavír, Kytara 270 2 700
Ostatní nástroje, zpěv 260 2 600
Pěvecký sbor 160 1 600
PHV 230 2 300
Výtvarný obor
Výtvarný obor Měsíční (Kč) Roční (Kč)
Základní výuka 250 2 500
Rozšířená výuka 300 3 000
Taneční obor
Taneční obor
Měsíční školné (Kč) Roční školné (Kč)
Přípravná taneční výchova 230 2 300
I. a II. stupeň 250 2 500
Klasický tanec 350 3 500
Literárně dramatický obor
Literárně dramatický obor Měsíční (Kč) Roční (Kč)
160 1 600
Studium pro dospělé
Studium pro dospělé Měsíční (Kč) Roční (Kč)
500 5 000
DČ - Dětská akademie
DČ – Dětská akademie Měsíční (Kč) Roční (Kč)
200 2 000
DČ - Mamáter
DČ – Mamáter Měsíční (Kč) Roční (Kč)
200 2 000

Splatnost I. období – IX. – XII. 2019 do 15.10.2019
Splatnost II. období – I. – VI. 2020 do 15.2.2020
Úplata za vzdělání se platí přes účet školy s variabilním symbolem a jménem jednotlivého žáka. Bude Vám zaslána emailem nejdéle do konce září, zkontrolujte si proto prosím emailovou adresu v přihlášce školy.
Číslo účtu: 9243590237 kód banky: 0100 konstantní symbol: 0308
Do zprávy pro příjemce napište celé jméno dítěte. Platby provádějte, prosíme, za každé dítě a za každý předmět výuky zvlášť.
Předpis školného není cenou vyučovací lekce, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Veškeré mzdové náklady na výuku v ZUŠ jsou plně hrazeny státem.

V Poděbradech dne 1.9.2019
Mgr. Hana Janiššová
ředitelka školy