Hudební obor
Hudební obor Měsíční školné (Kč) Roční školné (Kč)
Klavír, Kytara 270 2 700
Ostatní nástroje, zpěv 260 2 600
HO – 1,5 hod. 350 3 500
Pěvecký sbor 160 1 600
PHV 230 2 300
Výtvarný obor
Výtvarný obor Měsíční (Kč) Roční (Kč)
Základní výuka 250 2 500
Rozšířená výuka 300 3 000
Taneční obor
Taneční obor
Měsíční školné (Kč) Roční školné (Kč)
Přípravná taneční výchova 230 2 300
I. a II. stupeň 250 2 500
Klasický tanec 350 3 500
Literárně dramatický obor
Literárně dramatický obor Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  160 1 600
Studium pro dospělé
Studium pro dospělé Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  500 5 000
DČ - Dětská akademie
DČ – Dětská akademie Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  200 1 800
DČ - Taneční akademie
DČ – Taneční akademie Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  200 1 800
DČ - Mamáter
DČ – Mamáter Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  200 1 800