O výši úplaty za vzdělávání budou zákonní zástupci informování na emailové adrese uvedené na přihlášce. Platba úplaty se provádí na účet školy. Žádosti o splátkový kalendář školného se podávají v kanceláři školy.
Platba školného:
1. pololetí, nebo celý školní rok do 15.10. daného roku, 2. pololetí do 15. 2. daného roku . Informace k platbě obdrží e-mailem

Hudební obor
Hudební obor Měsíční školné (Kč) Roční školné (Kč)
Klavír, Kytara 310 3 100
Ostatní nástroje, zpěv 300 3 000
HO – 1,5 hod. 400 4 000
HO – 2 hod. 500 5 000
Pěvecký sbor 200 2 000
PHV 250 2 500
Individuální nepovinný předmět 150 1 500
Výtvarný obor
Výtvarný obor Měsíční (Kč) Roční (Kč)
Základní výuka 300 3 000
Rozšířená výuka 350 3 500
Taneční obor
Taneční obor
Měsíční školné (Kč) Roční školné (Kč)
Přípravná taneční výchova 250 2 500
I. a II. stupeň 300 3 000
Klasický tanec 400 4 000
Literárně dramatický obor
Literárně dramatický obor Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  200 2 000
Studium pro dospělé
Studium pro dospělé Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  600 6 000
DČ - Dětská akademie
DČ – Dětská akademie Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  220 1 980
DČ - Taneční akademie
DČ – Taneční akademie Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  220 1 980
DČ - Mamáter
DČ – Mamáter Měsíční (Kč) Roční (Kč)
  220 1980