Literárně dramatický obor  – výuka od roku 1967 – v současnosti navštěvuje 30 – 40 žáků a vyučuje je 1 aprobovaná pedagožka
Výuka žáků od 5 let.

Vyučované předměty:

  • Dramatická průprava
  • Dramatika a slovesnost
  • Pohyb
  • Práce v souboru
  • Přednes
  • Základy dramatické tvorby
  • Umělecký přednes
  • Studijní zaměření: Dramatická tvorba

Aktivity literárně dramatického oboru:

  • Účast v soutěžích vyhlášených MŠMT
  • Účast v soutěžích vyhlášených jinými organizacemi
  • Vystoupení na žákovských koncertech
  • Závěrečné vystoupení literárně dramatického oboru
  • Vystoupení při výchovných koncertech
  • Realizace divadelního vystoupení ZUŠ
  • Příprava k talentovým zkouškám na konzervatoře, DAMU