Literárně dramatický obor  – výuka od roku 1967 – v současnosti navštěvuje 30 – 40 žáků a vyučuje je 1 aprobovaná pedagožka
Výuka žáků od 5 let.

Vyučované předměty:

 • Dramatická průprava
 • Dramatika a slovesnost
 • Pohyb
 • Práce v souboru
 • Přednes
 • Základy dramatické tvorby
 • Umělecký přednes
 • Studijní zaměření: Dramatická tvorba

Aktivity literárně dramatického oboru:

 • Účast v soutěžích vyhlášených MŠMT
 • Účast v soutěžích vyhlášených jinými organizacemi
 • Vystoupení na žákovských koncertech
 • Závěrečné vystoupení literárně dramatického oboru
 • Vystoupení při výchovných koncertech
 • Realizace divadelního vystoupení ZUŠ
 • Příprava k talentovým zkouškám na konzervatoře, DAMU