Nástroj Půjčovné (Kč)

Půjčovné 

( 12 měsíců)

Housle 1/4 30 360
Housle 1/2 30 360
Housle 3/4 50 600
Housle 1 50 600
Harfa 50 600
Trubka, pozoun, trombon 50 600
Tenor, baryton lesní roh 50 600
Tuba 50 600
Příčná flétna 50 600
Hoboj, klarinet, fagot 50 600
Akordeon 50 600
Kytara 50 600
Buben 50 600
Příspěvek na ladění klavíru 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjčovné bude placeno za jednotlivé nástroje podle cenových relací stanovených pro školní rok 2022 / 2023 dle platného pokynu ředitelky škol na základě podepsání Výpůjčního listu.

V Poděbradech dne 29.8.2022
Mgr. Hana Janiššová
ředitelka školy