Nástroj Půjčovné (Kč)
Housle 1/4 25
Housle 1/2 25
Housle 3/4 30
Housle 1 30
Harfa 50
Trubka, pozoun, trombon 25
Tenor, baryton lesní roh 30
Tuba 35
Příčná flétna 30
Hoboj, klarinet, fagot 30
Akordeon 30
Kytara 30
Buben 30
Příspěvek na ladění klavíru 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjčovné bude placeno za jednotlivé nástroje podle cenových relací stanovených pro školní rok 2021 / 2022 dle platného pokynu ředitelky školy proti potvrzení v kanceláři, a to nejpozději do 31.10.2021 na základě SMLOUVY O PRONÁJMU NÁSTROJE.

V Poděbradech dne 1.9.2021
Mgr. Hana Janiššová
ředitelka školy