Pobočka poděbradské ZUŠ v Městci Králové byla založena v roce 1971 a vyučoval se zde zpočátku jen hudební obor. Podle zájmu veřejnosti se nabídka rozšířila i na výtvarný obor a 1 rok se vyučoval také literárně dramatický obor. Od roku 2011 navštěvuje výuku HO 35-40 žáků a na VO 18-23 žáků. Na hudebním oboru nabízíme výuku přípravné hudební výchovy, hru na klavír a hru na klávesové nástroje, hru na housle a na violu, hru na zobcovou flétnu a příčnou flétnu, ke každému nástroji také nauku o hudbě a možnost komorní a souborové hry. Žáci, kteří mají zájem o další dechové nástroje, mohou přestoupit na tuto výuku do Poděbrad. Výuku zajišťují dvě pedagožky. Výtvarný obor vede jedna pedagožka a žáci mají možnost studijního zaměření na přípravné studium, plošnou a prostorovou tvorbu, výtvarnou tvorbu a kulturu.

Vyučujeme ve dvou pronajatých učebnách v budově ZŠ Městec Králové, Přemysla Otakara II., č. 24. Třídní koncerty a další vystoupení pro veřejnost, včetně výstav VO, probíhají  v Kulturním sále v Městci Králové.  Výstavy instalujeme také na MÚ a naši žáci vystupují na různých akcích v Městci Králové.