Výtvarný obor – výuka od roku 1962 – nyní navštěvuje 110 – 120  žáků a vyučují jej  2 aprobované pedagožky.
Výuka od 5 let.

Základní studium:

 • Studijní zaměření: Plošná, prostorová a objektová tvorba
 • Studijní zaměření: Keramika a modelování
 • Plošná tvorba
  Kresba
  Malba
  Grafika
 • Prostorová tvorba
  Modelování a Keramika
 • Objektová a akční tvorba Objekty, instalace, Výtvarné akce
 • Výtvarná kultura

Rozšířené studium:
příprava na SŠ a VŠ s výtvarným zaměřením

 • Studijní zaměření: Plošná, prostorová a objektová tvorba – rozšířené studium
 • Studijní kresba, malba,modelování
 • Výtvarná kultura a  Výtvarné postupy

Studium pro dospělé
Specializační studium – Keramika
Aktivity výtvarného oboru:

 • Účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT
 • Účast v soutěžích vyhlašovaných jinými organizacemi
 • Výstava prací absolventů
 • Výstavy v Polabském muzeu a v Galerii Via v Kolíně
 • Spolupráce s ostatními obory – kulisy, výzdoba, tablo …..