Marie Bláhová

hra na příčnou flétnu, hra na zobcovou flétnu, komorní hra

Vít Blažek, DiS.

hra na bicí nástroje

MgA. Barbora Brandejsová

tanec - nyní na mateřské dovolené

Matouš Bureš, DiS.

hra na bicí nástroje, soubor bicích nástrojů Drums´n´ boys

Mgr. Klára Doubková

vedoucí literárně dramatického oboru, vedoucí předmětové komise LDO, členka umělecké rady, dramatická tvorba

BcA. Nela Dusová

hra na saxofon, hra na klarinet, hra na zobcovou flétnu, komorní hra

Lenka Grešová

hra na klavír, klavírní seminář, kolektivní interpretace

Eva Hradecká

hra na housle, hra na klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu, nauka o hudbě, přípravná hudební výchova, hrajeme spolu

Petra Hrůzová, DiS.

hra na bicí nástroje, soubor bicích nástrojů Drums´n´ boys - nyní na mateřské dovolené

Alžběta Chlubnová, DiS.

hra na zobcovou flétnu, komorní hra

MgA. Daniel Chudovský, Ph.D.

hra na klavír, kolektivní interpretace

Alena Jahnová

hra na klavír, kolektivní interpretace

Mgr. Hana Janiššová

ředitelka školy, členka umělecké rady, vedoucí předmětové komise hudebně - teoretických předmětů, přípravná hudební výchova, příprava k talentovým zkouškám,

Zuzana Janiššová, Dipl. um.

zpěv v populární hudbě, hra v hudební skupině Mameluck

Vladislav Jelínek

hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu, komorní a souborová hra

Lenka Jelínková

hra na klavír, kolektivní interpretace

Mgr. Jana Knížková,PhD., DiS.

sólový zpěv

BcA. Olga Knotnerová

vedoucí předmětové komise klavíru, členka umělecké rady, hra na klavír, kolektivní interpretace

Radek Krupička, DiS.

hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru, komorní hra

Kristina Kučerová

vedoucí pobočky v Městci Králové, vedoucí předmětové komise - housle, členka umělecké rady, hra na housle, hra na klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu, komorní hra

Monika Kuchařová

vedoucí tanečního oboru, členka umělecké rady, tanec

Kristyna Kuntová, DiS.

sólový zpěv - mateřská dovolená

Jakub Liška, DiS.

vedoucí předmětové komise kytary člen umělecké rady, hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru, komorní hra, hra v hudební skupině Mameluck

Adéla Machová

doplňková činnost - tanec MK

Stanislav Měchura

hra na kytaru, hra na akordeon, komorní hra

Petra Musilová, DiS.

sólový zpěv, komorní zpěv

Jaroslava Niederlová

sólový zpěv

Petr Olešňan

hra na kytaru, hra na basovou kytaru

Aneta Pávková

hra na harfu

Bc. Štěpán Pražák

nauka o hudbě

Milan Prokeš

vedoucí předmětové komise žesťových nástrojů, člen umělecké rady, hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu, komorní a souborová hra

Regina Prokešová

vedoucí předmětové komise VO, členka umělecké rady, učitelka VO

Mgr. Adéla Ptáčková

zástupkyně ředitelky, vedoucí předmětové komise zpěvu, členka umělecké rady, sólový zpěv, komorní a sborový zpěv,Lindušky - dětský sbor, Mamáter (v doplňkové činnosti)

Štěpán Sklenička

hra na housle, hra na violu, hra na violoncello, komorní hra, smyčcové kvarteto, smíšený orchestr

MgA. Anežka Tomešová

hra na klavír, kolektivní interpretace

Markéta Tomková

učitelka VO, Keramiky a modelování

Mgr. Ivana Trnečková

hra na klavír, kolektivní interpretace

Miroslav Vlk

vedoucí předmětové komise dechových dřevěných nástrojů, člen umělecké rady, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu, komorní a souborová hra, FAKE BAND

Mgr. Blanka Zedníková

členka umělecké rady, hra na klavír, klavírní seminář, kolektivní interpretace

Bc. Hana Zubáková

doplňková činnost - tanec

Bc. Lada Zumrová

hra na příčnou flétnu, hra na zobcovou flétnu, komorní hra

Eva Šťávová

ekonomka

Eva Šmídová

školnice, uklizečka

Romana Dlabajová

uklizečka

Eva Hradecká

uklizečka Městec Králové