Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace

Hudební škola byla založena 1. února 1953 z rozhodnutí města, okresu i kraje. Z počátečních asi 50 žáků a 5 učitelů se škola rozrostla na 700 žáků, 37 učitelů a 4 provozní zaměstnance. Výuka nyní probíhá na čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Z prostor poděbradského zámku, kde škola začínala, se výuka přesunula na 46 let do vily v Palachově ulici č.p. 457. Současná ZUŠ sídlí od roku 1999 v nově vybudované půdní vestavbě budovy ZŠ TGM, ulice Školní 556, ve třetím poschodí. Hromadné předměty se vyučují v prostorách této budovy v samostatně vybavených třídách v 1. a 2. poschodí. Škola má také pobočku pro výuku hudebního a literárně dramatického oboru v Městci Králové.

Zřizovatelem ZUŠ Poděbrady je od 1. 1. 2024 Město Poděbrady. Do 31.12.2023 byl zřizovatelem školy Krajský úřad Středočeského kraje. Škola je samostatným právním subjektem a poskytuje odborné vzdělání ve čtyřech oborech. Jejím hlavním úkolem je především výchova budoucích amatérských umělců, ale zároveň příprava výrazně talentovaných studentů pro další studium na středních, vyšších odborných i na vysokých školách uměleckého či pedagogického zaměření. Pedagogicko- umělecká práce školy byla v roce 1993 oceněna MŠMT ČR bronzovou medailí J. A. Komenského.
ZUŠ Poděbrady se podílela spolu se ZŠ Na Valech na zavedení výuky rozšířené hudební výchovy. Od roku 1987 se tento projekt uskutečňoval deset let.
Od roku 1999 je poděbradská ZUŠ řádným členem Asociace ZUŠ ČR.
V roce 2002 začala ZUŠ spolupracovat s Dětským domovem se školou v Býchorech a s tanečním klubem Modroočko v Kolíně. Vznikl tak jeden z prvních integrovaných dětských kolektivů. V současnosti probíhá výuka integrovaného kolektivu v Kolíně, pod hlavičkou TK Modroočko a ZUŠ Kolín, kde jsou k dispozici větší prostory pro početný taneční kolektiv. V Poděbradském Divadle Na Kovárně zůstala tradice každoročního benefičního vystoupení ´´Podané ruce´´, na kterém se představí děti z DDŠ v Býchorech, integrovaný kolektiv TK Modroočko Kolín a žáci ZUŠ Poděbrady.
Aktivně spolupracujeme také s Českou hudební mládeží, která v našich prostorách o prázdninách každoročně pořádá hudební tábor. Česká hudební mládež ocenila bývalou paní ředitelku Bc. Jarmilu Hellerovou za dlouholetou podporu hudebního vzdělávání mladých lidí v České republice Osobností roku 2008 ,,in memoriam,,.
Spolupráce se všemi organizacemi ve městě a s různými subjekty ve Středočeském kraji je mnoho let samozřejmostí.

Škola byla zařazena do strategického plánu rozvoje města Poděbrady a její pedagogové se na tvorbě tohoto programu podílejí.
Pravidelně se účastníme nejen soutěží, které vyhlašuje MŠMT, ale i dalších uměleckých soutěží, přehlídek a výstav.  Žáci školy mají několikrát do roka možnost se prezentovat na koncertech pro veřejnost, které se konají v hudebním sále ZUŠ, v Divadle Na Kovárně, v Havířském kostelíku, v Evangelickém kostele či ve výstavních prostorách školy a města. Každý měsíc vystupujeme pro seniory v Poděbradech a v Sokolči. Vystoupení žáků ZUŠ nechybí na různých akcích pořádaných městem Poděbrady a dalšími institucemi. Naši pedagogové také vystupují každoročně na Koncertu učitelů, který uvádějí jejich žáci.

Od září 2014, kdy byla škole povolena doplňková výuková činnost, nabízíme hudebně taneční kurzy předškolních dětí 3 – 5 letých v ,,Dětské akademii,, a pěvecký sbor ,,MAMÁTER,, od 15 let výše věkově neomezený. Na hudebním oboru mají žáci možnost hrát v různých komorních souborech či orchestrech. Spolupráce mezi jednotlivými obory dává další možnosti uplatnění schopností žáků. Stále více platí, že umělecké vzdělání je nezastupitelné a velmi důležité pro harmonický rozvoj osobnosti.

Od 1. 9. 2018 škola nese čestný název Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace.  

 

Motto na závěr:
„Chytil jsem motýla – zemřel mi v dlani. Utrhl jsem květinu – zvadla.
Pochopil jsem, že krásy se mohu dotknout jen srdcem“.

John Lennon