Hudební obor ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace navštěvuje 445 – 490 žáků a vyučuje jej 34 – 41 aprobovaných pedagogů.
Výuka žáků od 5 let

Studijní zaměření:

 • Hra na klavír
 • Hra na klávesové nástroje – pobočka v Městci Králové
 • Hra na housle
 • Hra na violoncello
 • Hra na violu
 • Hra na lesní roh
 • Hra na pozoun
 • Hra na baryton (tenor)
 • Hra na tubu
 • Hra na trubku
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru
 • Hra na akordeon
 • Sólový zpěv
 • Populární zpěv
 • Sborový zpěv
 • Hra na harfu – od 1. 9. 2017
 • Přípravná hudební nauka a nauka o hudbě

Od školního roku 2014/2015 provozuje škola doplňkovou činnost v kurzech pro pěvecký sbor MAMÁTER a v předškolní hudebně taneční Dětské akademii.


Aktivity hudebního oboru:

 • Interní vystoupení v hudebním sále školy
 • Výchovné koncerty pro MŠ, ZŠ, SŠ
 • Veřejné koncerty ZUŠ v poděbradském regionu
 • Vystoupení pro organizace ve městě a na veřejných akcích města
 • Účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT
 • Účast v soutěžích vyhlašovaných jinými organizacemi
 • Příprava na talentové zkoušky na SŠ s uměleckým zaměřením


Soubory činné na ZUŠ Poděbrady:

 • Dua, tria, kvarteta zobcových i příčných fléten
 • Klarinetové a saxofonové duo, trio, kvarteto
 • Trio (kvarteto) lesních rohů
 • Žesťový soubor
 • Trubky – duo
 • Kytarová dua, tria a kvarteta
 • Kytarový soubor
 • Smyčcové duo a kvarteto
 • Smíšený soubor
 • Mamáter – pěvecký sbor ( v doplňkové činnosti)
 • Lindušky – dětský pěvecký sbor
 • Pěvecká dua, tria a kvarteta
 • Jazzový soubor FAKE BAND
 • MAMELUCK – pop-rock kapela
 • DRUMS´ N´ BOYS  – soubor bicích nástrojů

spolupráce se všemi ostatními vyučovanými obory