Šablony

Název projektu: Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010172

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, tandemová výuka, zapojení odborníků z praxe do výuky, koordinátor spolupráce, realizace projektových dní

Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020 – projekt nyní prodloužen do 30.6.2021

Projekt ukončen 30.6.2021