Zahájení školního roku 2023 / 2024 v ZUŠce

Zahájení školního roku 2023/2024 v ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady Vypisujeme dodatečné talentové zkoušky na studium hry na housle, harfu, bicí a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, tuba, pozoun.  Přijímací zkoušky na tyto nástroje se budou konat 6.9.2023 od 14 - 16. hod. v ředitelně školy. Zájemci vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku, kde upřesní o jaký nástroj by měli zájem, a vyberou si čas konání přijímací zkoušky. Zápis Read more [...]