Zahájení školního roku 2023/2024 v ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady

Vypisujeme dodatečné talentové zkoušky na studium hry na housle, harfu, bicí a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, tuba, pozoun.  Přijímací zkoušky na tyto nástroje se budou konat 6.9.2023 od 14 – 16. hod. v ředitelně školy. Zájemci vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku, kde upřesní o jaký nástroj by měli zájem, a vyberou si čas konání přijímací zkoušky.

Zápis a domluva rozvrhu nově přijatých i stávajících žáků pro školní rok 2023/2024  

Poděbrady : po 4. 9. od 8.30 do 12. 00 + út – pá  od 12.30 do 17.00

Na pobočce v Městci Králové: po 4. 9. od 8.30 do 12. 00 + út – pá  od 12.30 do 17.00

V týdnu od 5. 9.  do 8. 9. probíhá výuka podle domluvených rozvrhů a pokynů jednotlivých pedagogů v Poděbradech i v Městci Králové. Hromadné předměty zahájí výuku od pondělí 11.9. podle rozvrhů jednotlivých oborů.

Domluva rozvrhu na LDO  je v po 4.9. od 8:30 – 12:00 + út a pá od 12:30 – 17:00

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve čtvrtek 7. 9. od 17 hodin ve 1. poschodí učebna č. 23 – Hudební sál. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím telefonicky nebo emailem ptackova@zus-podebrady.cz

Pro zájemce o výuku Dětské akademie pro předškolní děti 3–6ti leté bude informační schůzka rodičů s dětmi v pondělí 19.9. od 17. 00 hodin v tanečním sále ZUŠ ( informace na tel. 724 783 866 )

Nově přijatí žáci na všechny čtyři obory výuky, kteří prošli talentovou zkouškou se musí přihlásit nejdéle do 8. 9. 2023!!!, jinak postoupí své místo,, čekatelům,,.

Případné změny budou oznámeny na webu ZUŠ www.zus-podebrady.cz  Na těchto stránkách naleznete také informace o výsledku přijímacích talentových zkoušek na všechny obory a termíny dodatečných přijímacích talentových zkoušek.

Informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277

Těšíme se na setkání s vámi😊 Mgr. Hana Janiššová