Zahájení školního roku 2023 / 2024 v ZUŠce

Zahájení školního roku 2023/2024 v ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady Vypisujeme dodatečné talentové zkoušky na studium hry na housle, harfu, bicí a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, tuba, pozoun.  Přijímací zkoušky na tyto nástroje se budou konat 6.9.2023 od 14 - 16. hod. v ředitelně školy. Zájemci vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku, kde upřesní o jaký nástroj by měli zájem, a vyberou si čas konání přijímací zkoušky. Zápis Read more [...]

Výsledky talentových zkoušek výtvarného oboru pro školní rok 2023 – 2024

Výsledky talentových zkoušek pro rok 2023-2024 VO Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. 2023 zaslali email na  adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, a v týdnu od 4. – 8.9. se dostavili do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů. Pokud se uchazeč o studium do 8.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni Read more [...]

Výsledky talentových zkoušek literárně dramatického oboru pro školní rok 2023 – 2024

Výsledky talentových zkoušek pro rok 2023-2024 LDO Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. 2023 zaslali email na  adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, a v 1.týdnu v září se ve dnech pondělí, úterý nebo pátek dostavili do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů. Pokud se uchazeč o studium do 8.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším Read more [...]

Výsledky talentových zkoušek tanečního oboru pro školní rok 2023 – 2024

Výsledky talentových zkoušek pro rok 2023-2024 TO Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. 2023 zaslali email na  adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, a v týdnu od 4. – 7.9. se dostavili do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů. Pokud se uchazeč o studium do 7.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni Read more [...]