Tradiční březnový Jarní koncert ZUŠ Otakara Vondrovice bohužel nebude ani online

Milí rodiče a žáci, tradiční březnový Jarní koncert, který byl připravován na 22. 3. 2021 v online přenosu, nemůžeme z důvodů vládních nařízení v tomto termínu uskutečnit.

Koncert bude, hned jak to hygienická opatření dovolí. Sledujte, prosím naše webové stránky, případně získáte informace od učitelů ZUŠ nebo na tel.: 724 783 866.

Přeji všem pevné zdraví

Hana Janiššová