Rozvrh hodin VÝTVARNÉHO OBORU 2022 / 2023
  13,00- 15,15 hod. 15,30- 17,45 hod
Pondělí Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Pondělí   Modelování a keramika
uč. č. 49, Markéta Tomková
Úterý Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Středa Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Čtvrtek Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Pátek

Základní studium

uč. č. 45, Regina Prokešová

 

 

Rozvrh hodin HUDEBNÍ NAUKY, SBOROVÉHO ZPĚVU 2022 / 2023
    13.05 – 13.50 14.00 – 14.45 14.55 – 15.40 15.50 – 16.35 16.55 – 17.40
Pondělí

2.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
1.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
 
  12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.10 – 14.55 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45 16.30 – 18.45
Úterý PHV 1
Hana Janiššová
uč. č. 46
1.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Mamáter
Adéla Ptáčková
uč. č. 23
  12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.10 – 14.55 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45 16.55 – 17.40
Středa PHV 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
1.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Čtvrtek 13.15 – 14.00 14.10 – 14.55
     15.30- 17.00  16.00- 16.45
PHV 1 + 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
PHV  2
Hana Janiššová
uč. č. 46

 Klavírní seminář I

Blanka Zedníková
uč. č. 46

 Klavírní seminář II

Lenka Grešová
uč. č. 4

Pátek     14.00 – 15.30      
Dětský pěvecký sbor
Adéla a Petra Ptáčková
uč. č. 23

 

 

Rozvrh hodin TANEČNÍHO OBORU, DČ TO A DĚTSKÉ AKADEMIE 2022 / 2023
Rozvrh hodin TANEČNÍHO OBORU 2022 / 2023
  13.45 – 15.15 15.25 – 16.55 17.00 – 18.00  
Pondělí

B – Taneční průprava

A. Veselá
uč. č. 30

E – Současný tanec

A. Veselá
uč. č. 30

Dětská akademie

H. Janiššová

uč. č. 30

 
  14.00 – 15.30 16.00 – 17.30 17.40 – 19.10  
Úterý

E + F – Klasický tanec

K. Pokorná
uč. č. 30

E – Klasický tanec

K. Pokorná
uč. č. 30

G – Klasický tanec

K. Pokorná
uč. č. 30

 
  13.30 – 15.00 15.10 – 15.55 16.05 – 17.35 17.45 – 19.15
Středa 

C – Taneční průprava

A. Veselá
uč. č. 30

D – Klasický tanec

A. Veselá
uč. č. 30

H – Současný tanec

A. Veselá
uč. č. 30

G – Současný tanec

A. Veselá
uč. č. 30

  13.45 – 15.15 15.25 – 16.55 17.05 – 18.35  
Čtvrtek

A – Přípravná taneční výchova

A. Veselá
uč. č. 30

D – Současný tanec

A. Veselá
uč. č. 30

F – Současný tanec

A. Veselá
uč. č. 30

 
         
Pátek  

 

 

Rozvrh hodin LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU 2022 / 2023
  13.50  –  15.20 15.25  – 16.10 16.15 – 17.00
Pondělí SKUPINA 1
 uč. č. 23 
Přednes 1
 uč. č. 23 
Přednes 2
 uč. č. 23 
  14.00 – 14.45 14.50 – 16.20  16.25 – 17.10  
Úterý Přednes 3
 uč. č. 23 
SKUPINA 2
 uč. č. 23 
Přednes 4
 uč. č. 22 
  12.45 – 14.15 14.30 – 16.00 16.05 – 16.50
Pátek  SKUPINA 3
 uč. č. 30
SKUPINA 4
 uč. č. 30 
Přednes 5
 uč. č. 30