Rozvrh hodin VÝTVARNÉHO OBORU 2020 / 2021
  13,00- 15,15 hod. 15,30- 17,45 hod
Pondělí Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Pondělí   Modelování a keramika
uč. č. 49, Markéta Tomková
Úterý Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Středa Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Čtvrtek Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Pátek 13,30- 15,45 hod.  
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová

 

Rozvrh hodin HUDEBNÍ NAUKY, SBOROVÉHO ZPĚVU 2020 / 2021
    13.05 – 13.50 14.00 – 14.45 14.55 – 15.40 15.50 – 16.35 16.55 – 17.40
Pondělí

2.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
1.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
 
  12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.10 – 14.55 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45 16.30 – 18.45
Úterý PHV 1
Hana Janiššová
uč. č. 46
1.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Mamáter
Adéla Ptáčková
uč. č. 23
  12.25 – 13.10 13.15 – 14.00 14.10 – 14.55 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45 16.55 – 17.40
Středa PHV 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
1.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Čtvrtek 13.15 – 14.00 14.10 – 14.55
     15.30- 17.00  16.00- 16.45
PHV 1 + 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
PHV  2
Hana Janiššová
uč. č. 46

 Klavírní seminář I

Blanka Zedníková
uč. č. 46

 Klavírní seminář II

Lenka Grešová
uč. č. 4

Pátek     14.00 – 15.30      
Dětský pěvecký sbor
Adéla Ptáčková
uč. č. 23

 

 

Rozvrh hodin TANEČNÍHO OBORU, DČ TO A DĚTSKÉ AKADEMIE 2020 / 2021
  14.00  –  15.30 15.40  – 16.25 16.35 – 18.05 18.15 – 19.45
Pondělí A – Taneční průprava
uč. č. 30
C2 – Klasický tanec
uč. č. 30
D2 – Klasický tanec
uč. č. 30
E – Současný tanec
uč. č. 30
  14.00 – 15.30 15.40 – 17.10 17.20 – 18.50  
Úterý B – Taneční průprava
uč. č. 30
E2 – Klasický tanec
uč. č. 30
F2  – Klasický tanec
uč. č. 30
 
  14.00 – 15.30 15.40 – 17.10 17.20 – 18.50  
Středa  C – Současný tanec
uč. č. 30
D – Současný tanec
uč. č. 30
F  – Současný tanec
uč. č. 30
 
    16.00 – 17.00 17.00 – 18.30  
Čtvrtek   Dětská akademie
uč. č. 30
   
  12.30  – 14.00 14.10 – 15.40 16.00 – 17.30  
Pátek DČ TO
uč. č. 30
DČ TO
uč. č. 30
G – Současný tanec
uč. č. 30
 

 

 

Rozvrh hodin LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU 2020 / 2021
  13.00  –  13.45 13.50  – 15.20 15.30 – 17.00 17.05 – 17.50 
Pondělí PŘEDNES 1
uč. č. 23
SKUPINA 1
  č.23
SKUPINA 2
 uč. č. 23
PŘEDNES 2
uč. č. 23 
  13.00 –  14.30      
Úterý SKUPINA 3
 uč. č. 23
     
  13.10  – 13.55 14.00 – 15.30 15.35 – 16.20   
Čtvrtek PŘEDNES 4
uč. č. 30
SKUPINA 4
uč. č. 30
 PŘEDNES 3
uč. č. 30
 
    14.25 – 15.10 15.15 – 16.45  
Pátek    PŘEDNES 5
uč. č. 4
SKUPINA 5
 uč. č. 4, 23