ZUŠka aktuálně

Od pondělí 7. 12. podle současného nařízení můžeme vyučovat hromadné předměty v počtu 10 osob ve třídě – 9 žáků + učitel. Informace jak bude rozdělena výuka početnějších skupin na hromadných oborech a předmětech dostanete na e-mail, který jste uvedli v přihlášce, od pedagogů příslušného předmětu do pátku 4.12. Read more [...]

Od 25.11.2020 je povolena individuální výuka na HO

Od středy 25.11.2020 je povolena na ZUŠ kromě distanční výuky také individuální prezenční výuka  1+1 - jeden pedagogický pracovník a jeden žák na HO. Distanční výuka pokračuje u hromadných oborů a předmětů (LDO, VO, TO, NH ) s možností individuálních konzultací. Dle rozhodnutí ředitelky školy – prezenční konzultace 1+1 na hromadných předmětech VO, TO, LDO maximálně v délce 10 - 15 minut, podle počtu dětí v základní hodině. Starší žáci, Read more [...]

ZUŠka bohužel stále učí distančně

Dle nařízení Vlády a MŠMT ČR pokračuje výuka na ZUŠ Poděbrady ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. distančním způsobem na všech oborech školy.  S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací. Read more [...]