Od středy 25.11.2020 je povolena na ZUŠ kromě distanční výuky také individuální prezenční výuka  1+1 – jeden pedagogický pracovník a jeden žák na HO.

Distanční výuka pokračuje u hromadných oborů a předmětů (LDO, VO, TO, NH ) s možností individuálních konzultací.

Dle rozhodnutí ředitelky školy – prezenční konzultace 1+1 na hromadných předmětech VO, TO, LDO maximálně v délce 10 – 15 minut, podle počtu dětí v základní hodině.

Starší žáci, kteří se připravují na talentové přijímací zkoušky na střední umělecké školy, mohou mít individuální prezenční výuku 1+1 na všech oborech a předmětech.

Doplňková činnost – taneční přípravný kurz  –  pokračuje pouze v distanční výuce.

Pokud se hygienická situace vyvine příznivě a budeme v PES č.3, budou se moci hromadné předměty vyučovat alespoň v 10 žácích.

Úplatu za vzdělání na ZUŠ ředitel školy během školního roku nemůže snižovat, byla by tím porušena vyhláška o ZUŠ č.71, MŠMT.  Postihuje a kontroluje ČŠI.