Informace pro rodiče žáků a studentů ZUŠ

Výuka v ZUŠ v týdnu od 30. 11. do 4. 12. probíhá stejně jako v týdnu minulém – distanční výuka na hromadných předmětech TO, LDO, VO, včetně PHV a NH na HO, pouze s možností individuální konzultace 1+1 PO DOMLUVĚ S VYUČUJÍCÍM,

HO  – nástroje, sólový zpěv –  možnost výuky 1+1,  komorní soubory, sbory, kapela pouze distančně.

Od pondělí 7. 12. podle současného nařízení můžeme vyučovat hromadné předměty v počtu 10 osob ve třídě – 9 žáků + učitel. Informace jak bude rozdělena výuka početnějších skupin na hromadných oborech a předmětech dostanete na e-mail, který jste uvedli v přihlášce, od pedagogů příslušného předmětu do pátku 4.12.