Výsledky talentových zkoušek pro rok 2023-2024 LDO

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. 2023 zaslali email na  adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, a v 1.týdnu v září se ve dnech pondělí, úterý nebo pátek dostavili do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů.

Pokud se uchazeč o studium do 8.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni průběžně po uvolnění kapacity školy, proto určitě vyčkejte, pár dětí vždy na začátku školního roku zjistí, že z nějakého důvodu již nemohou navštěvovat výuku a odhlásí se.

Všem našim žáčkům i jejich rodičům přejeme krásné léto a mnoho úspěchů ve studiu.

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. Schůzka rodičů DA se bude konat v pondělí 18.9.2023 od 17. hod.

Zápis přijatých dětí bude v pondělí 4. 9. 2023 od 9 do 11.30 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další pracovní dny 5. –  8. 9. od 12.30 do 17 hodin.

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.