INFORMACE K PROVOZU ZUŠ VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MŠMT S ÚČINNOSTÍ OD 18. 9. RESPEKTIVE OD 21. 9.2020

Pro ZUŠ platí totéž jako pro 2. st. ZŠ, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře a další střední školy. To znamená povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy, včetně dalších návštěvníků, ve všech vnitřních prostorech školy, tedy i  včetně všech učeben. Rouška u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována při výuce tanečního oboru, při zpěvu, recitaci a hře na dechový nástroj. V hromadných předmětech ( VO, LDO, komorní hra, PHV a NH) je v rámci prostorových možností učebny doporučeno dodržovat vzdálenost mezi žáky 2 metry.

Žádáme rodiče, či jiný doprovod, aby nadále doprovodili dítě pouze po schodišti ke vstupním dveřím do jednotlivých pater a nevstupovali do prostor chodeb školy.

 Venkovní akce

Kromě škol nebo návštěv došlo nově také na hromadné akce, které se konají venku. V Praze bude od pondělí 21. září povinné nosit na všech venkovních akcích nad sto lidí roušku. Zdeňka Jágrová pro Český rozhlas upřesnila, že se opatření týká akcí organizovaných. Typicky tedy například koncertů pod širým nebem. Z opatření nicméně vyplývá několik výjimek – nebudou ji mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase. Stejnou povinnost zavádějí také ve Středočeském kraji, na Chebsku, Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku.