Dne 21.11. 2019 v 15. hod. Vás zveme na setkání s panem dirigentem Ivanem Paříkem v rámci projektu Šablony II –  odborník z praxe. Pan dirigent Ivan Pařík má velké zásluhy o českou hudbu a také o českou operu a její propagaci v zahraničí. Beseda a workshop s tímto významným umělcem plným elánu a energie je příležitostí pro žáky všech hudebních oborů, ale také pro učitele a rodiče. Žáci budou mít možnost pracovat s profesionálním dirigentem a na konci setkání vést diskusi o všech tématech, které je budou zajímat.

Profesor Ivan Pařík tisk