Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ  
v komorní hře s převahou dechových nástrojů  
ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady     12.2.2019  
Soubory zobcových fléten
IV. kat. 1. místo s postupem Kvartet zobcových fléten ZUŠ Poděbrady
Alžběta Chlubnová
Soubory dřevěných dechových souborů
II. a kat. 1. místo s postupem Klarinetové trio ZUŠ Poděbrady
Miroslav Vlk
V. a kat. 1. místo Klarinetový kvintet ZUŠ Poděbrady
Miroslav Vlk
1. místo s postupem Saxofonové kvarteto ZUŠ Poděbrady
Miroslav Vlk
Soubory dřevěných dechových souborů v kombinaci s jinými nástroji
II. b kat. 1. místo s postupem Flétnový soubor ZUŠ Lysá n. Labem
Marie Mikušková
Soubory žesťových nástrojů
III. kat. 1. místo s postupem TRIO ZUŠ Lysá n. Labem
  MgA. Petra Chmelařová
V. kat. 1. místo s postupem Žesťové kvinteto ZUŠ Poděbrady
Milan Prokeš
Ocenění za umělecký projev obdržela Teodora Kotyková ZUŠ Lysá nad Labem.
Ocenění za umělecký projev obdržela Tereza Fričová ZUŠ Poděbrady.

Všem účastníkům gratulujeme, jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu.