VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2021-2022

 

LDO

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. – 5. 306 přijat/a
1. – 5. 305 přijat/a
1. – 5. 304 přijat/a
1. – 5. 302 přijat/a
1. – 5. 301 přijat/a
6. 300 přijat/a
7. 303 přijat/a

 

VO

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 9 přijat/a
2. 1 přijat/a
3. 10 přijat/a
4. 5 přijat/a
5. 2 přijat/a
6. 6 přijat/a
7. 7 přijat/a
8. 3 přijat/a
9. 11 přijat/a
10. 8 přijat/a

 

VO KERAMIKA Poděbrady

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 4 přijat/a
2. 2 přijat/a

 

VO Městec Králové

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 104 přijat/a
2. 103 přijat/a
3. 102 přijat/a
4. 101 přijat/a

 

TO

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. – 6. 208 přijat/a
1. – 6. 209 přijat/a
1. – 6. 210 přijat/a
1. – 6. 211 přijat/a
1. – 6. 201 přijat/a
1. – 6. 202 přijat/a
7. – 11. 213 čekatel/ka
7. – 11. 214 čekatel/ka
7. – 11. 204 čekatel/ka
7. – 11. 206 čekatel/ka
7. – 11. 207 čekatel/ka
12. -13. 203 čekatel/ka
12. -13. 205 čekatel/ka
14. 212 přijata do Dětské akademie
15. 200 čekatelka

 

HO

Klavír

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 26 přijat/a
2. 4 přijat/a
3. 5 přijat/a
4. 10 přijat/a
5. 12 přijat/a
6. 14 přijat/a
7. 19 přijat/a
8. 31 přijat/a
9. 9 přijat/a
10. 7 přijat/a
11. 34 přijat/a
12. 29 přijat/a
13. 2 čekatel/ka
14. 15 čekatel/ka
15. 36 čekatel/ka
16. 25 čekatel/ka
17. 21 čekatel/ka

 

 

Kytara

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 41 přijat/a
2. 35 přijat/a
3. 42 přijat/a
4. 23 přijat/a
5. 17 přijat/a
6. 2 přijat/a
7. 3 přijat/a
8. 8 přijat/a
9. 16 přijat/a

 

Housle

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 1 přijat/a
2. 40 přijat/a
3. 3 přijat/a
4. 15 přijat/a

 

Bicí nástroje 

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 22 čekatel/ka
2. 60 čekatel/ka

 

Zobcová flétna

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 27 přijat/a
2. 33 přijat/a
3. 43 přijat/a
4. 24 přijat/a
5. 28 přijat/a
6. 32 přijat/a
7. 44 přijat/a
8. 37 přijat/a
9. 36 přijat/a
10. 21 přijat/a

 

 

Trubka

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 11 přijat/a

 

Klarinet

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 30 přijat/a

 

Sólový zpěv

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 4 přijat/a
2. 10 přijat/a
3. 18 přijat/a
4. 14 přijat/a
5. 6 přijat/a
6. 20 přijat/a
7. 38 přijat/a
8. 23 přijat/a
9. 28 přijat/a
10. 39 přijat/a
11. 7 přijat/a
12. 16 přijat/a
13. 15 přijat/a

 

Sborový zpěv

Pořadí Číslo Přijat/nepřijat
1. 20 přijat/a
2. 7 přijat/a

 

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 23.8. 2021 zaslali email na adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, a v týdnu od 1. – 7.9. se dostavili do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů. Pokud se uchazeč o studium do 7.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni průběžně po uvolnění kapacity školy, proto určitě vyčkejte, pár dětí vždy na začátku školního roku zjistí, že z nějakého důvodu již nemohou navštěvovat výuku a odhlásí se.

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude na začátku září, termín včas upřesníme

Zápis přijatých dětí bude ve středu  1. 9. 2021 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další pracovní dny 2. –  7. 9. od 12.30 do 17 hodin.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude na začátku září. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím emailem na adresu  ptackova@zus-podebrady.cz

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.

Všem našim žáčkům i jejich rodičům přejeme krásné léto a mnoho úspěchů ve studiu.