Vážení rodiče a žáci ZUŠ,

nařízením vlády ČR a dle informací MŠM je od pondělí 24. 5. 2021 umožněna skupinová výuka na všech oborech ZUŠ s opatřením dle počtu žáků.

Omezení, které je nařízeno MŠMT, je čestné prohlášení zákonného zástupce žákyně-žáka, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo podstoupil preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v jiném zařízení.
Bez tohoto prohlášení se nebude moci žák zúčastnit výuky LDO, TO, VO, HN, pěveckého sboru, orchestru – výuky na hromadných předmětech, kde je více než 10 žáků.

Čestné prohlášení zákonného zástupce bude vyučující od dětí vybírat při vstupu do učebny.
Pro individuální výuku tato omezení MŠMT neplatí.

V budově základní umělecké školy se stále nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky v hodinách pro určité předměty.

Přijímací zkoušky na základní umělecké školy nejsou ničím omezeny a mohou se konat; mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Děkujeme za dodržování platných nařízení MŠMT.

Případné dotazy na tel.: 724 783 866, 724 783 867

Přejeme zdravé dny.
Vedení školy

cestne-prohlaseni-od-24-05-2021