Od pondělí 12. 4. 2021 podle režimových opatření MŠMT

může na ZUŠ, kromě distanční výuky, probíhat prezenční výuka 1 žák + 1 učitel na individuálních předmětech hudebního oboru a kontaktní konzultace 1+1 na hromadných předmětech, podle domluvy s učitelem, za dodržení hygienických opatření.

Od svých učitelů dostanete informace o rozvrhu individuálních prezenčních hodin, které si můžete s nimi telefonicky domluvit. Pouze sólový zpěv má zatím formu individuálních konzultací bez přímého zpěvu.

PHV a Nauka o hudbě bude stále distanční, s možností individuálních konzultací.

Krátké individuální konzultace NH ( 5-10 minut )– učitel + žák – budou probíhat před nebo po výuce na nástroj v učebně č. 46 u pana učitele Pražáka – 1. až 5. ročník  vždy od pondělí do středy od 13:00 do 16:30 hodin. Mohou se jich zúčastnit všichni žáci, kteří potřebují dovysvětlit, případně procvičit jakoukoli probranou látku. Ti žáci, kteří potřebují konzultaci, ale zároveň se nemohou dostavit v uvedených dnech a časech do učebny nauky o hudbě, mohou využít krátké konzultace u paní ředitelky Janiššové v ředitelně ZUŠ, ve čtvrtek

a v pátek od 12:00 do 17.00 hodin.  Individuální konzultace pro žáky PHV budou v ředitelně ZUŠ od pondělí do pátku od 12 do 17 hodin.

Účast na konzultacích bude možná pouze v respirátoru.
Konzultace nebudou povinné, i nadále bude zatím probíhat distanční výuka PHV i NH.

 Na výtvarném, literárně dramatickém a tanečním oboru je také možnost individuální konzultace opět pouze po domluvě s vyučujícím učitelem, který vás bude informovat o možnostech konzultací během distanční výuky.