Vážení rodiče, studenti a žáci ZUŠ,

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.7/2020 z 1. října 2020 Č.j.: KHSSC 49876/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod., které nařizuje mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v omezení provozu  základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce……

BUDE NA ZUŠ OTAKARA VONDROVICE V PODĚBRADECH OD pondělí 5.10. DO pátku 16.10. 2020

ZAVEDENA DISTANČNÍ VÝUKA NA VŠECH VYUČOVANÝCH OBORECH ŠKOLY.

Informace o průběhu a formě distanční výuky dostanete od učitelů jednotlivých oborů a předmětů e-mailem nebo telefonem, který jste uvedli na přihlášce. 

Pokud byste měli nějaké nejasnosti k průběhu distanční výuky, informace získáte na vedení školy.

 Sledujte, prosím naše webové stránky www.zus-podebrady.cz

Mgr. Hana Janiššová 724 783 866

Mgr. Adéla Ptáčková 724 783 867