Po slunečných letních prázdninách přivítáme současné i budoucí studenty ZUŠky v Poděbradech v úterý v 9 hodin!
Nově přijatí žáci na všechny čtyři obory výuky, kteří prošli talentovou zkouškou se musí přihlásit nejdéle do 4. 9. 2020!!!, jinak postoupí své místo,, čekatelům,,.
Zápis přijatých dětí bude v úterý 1. 9. 2020 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další dny 2. –  4. 9. od 12.30 do 17 hodin.
Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve čtvrtek 10. 9. od 16 hodin ve 1. poschodí učebna č. 23 – Hudební sál. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím telefonicky nebo emailem ptackova@zus-podebrady.cz

Kromě 1. 9. probíhá individuální výuka na hudebním oboru podle domluvy s učiteli jednotlivých předmětů. Skupinová výuka na HO, VO, LDO, TO probíhá od 7 .9. podle  daných rozvrhů.
Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude ve středu 9. 9. od 16 hodin v 1. poschodí, učebna č. 30 – Taneční sál –  na této schůzce se domluví, kdy se letos bude Dětská akademie konat.
Rozvrhy hromadných předmětů – TO, LDO budou během 1. poloviny září umístěny na informační tabuli v ZUŠ a také na webových stránkách (www.zus-podebrady.cz)

Těšíme se na setkání s dětmi, rodiči a veřejností na všech akcích ZUŠ Poděbrady.