Výsledky talentových zkoušek: 

Výsledky talentových zkoušek k 27.8.2020

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. zaslali email na adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, vyplnili elektronickou přihlášku (kdo tak ještě neučinil) a v týdnu od 1. – 5.9. přišli do kanceláře školy, kde obdrží přesnější o zápisu přijatých dětí. Pokud se uchazeč o studium do 5.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni průběžně po uvolnění kapacity školy, proto určitě vyčkejte, pár dětí vždy na začátku školního roku zjistí, že z nějakého důvodu již nemohou navštěvovat výuku a odhlásí se.

Zápis přijatých dětí bude v úterý  1. 9. 2020 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další dny 2. –  4. 9. od 12.30 do 17 hodin.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve čtvrtek 10. 9. od 16 hodin ve 1. poschodí učebna č. 23 – Hudební sál. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím emailem na adresu  ptackova@zus-podebrady.cz

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude ve středu 9. 9. od 16 hodin v 1. poschodí, učebna č. 30 – Taneční sál.

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.

Všem našim žáčkům i jejich rodičům přejeme krásné léto a mnoho úspěchů ve studiu.