Talentové zkoušky na LDO se konají v úterý 23.6. 2020 od 15.15 do 17.30 hodin v učebně č. 46 (Nauka o hudbě) ve 2. poschodí. Těšime se na Vás.