Dětská akademie se vrací od středy 3.6.2020 pouze od 16.00 do 17.00 hodin. Prosím  o příchod v 15.55, děti oblečené do cvičebního si převezmu u tanečního sálu a doprovod nebude zůstávat v prostorech školy (hygienické pokyny MŠMT). Děti si vyzvedne doprovod v 17 hodin u tanečního sálu. Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Janiššová, ředitelka školy