Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 zahajují prezenční výuku hromadné předměty – Výtvarný obor, Taneční obor a Literárně dramatický oborpodle pokynů jednotlivých učitelů oboru ! Výuka se řídí hygienickými požadavky, povoleným počtem žáků ve třídách a prostorovými možnostmi z toho vyplývající. Rozhodnutí, zda bude žák navštěvovat prezenční výuku nebo bude pokračovat v distanční výuce, sdělí rodiče učiteli příslušného oboru. Na Výtvarném oboru bude nadále vyučovat jen distančně paní učitelka Markéta Tomková.

Hudební obor rozšiřuje výuku o korepetice a komorní soubory do 4 žáků v jednotlivých třídách. Komorní soubory do 7 žáků se budou vyučovat v Hudebním sále, kde je větší prostor.

Nebudou se do konce června vyučovat pěvecké sbory a orchestry.

Vzhledem k velmi přísným hygienickým požadavkům a povolenému počtu žáků ve třídách,
které bychom nebyli schopni dodržet, vedení školy rozhodlo, že přípravná hudební výchova
i nauka o hudbě bude nadále probíhat pouze distančním způsobem.

Každý žák, který přijde poprvé od 25. 5. 2020 na prezenční výuku do jakéhokoli oboru ZUŠ, přinese vyplněné a podepsané rodičem Čestné prohlášení, které je ke stažení na webu ZUŠ nebo si jej můžete vyzvednout za hlavními dveřmi u vchodu do ZUŠ.

Všichni zaměstnanci ZUŠ i žáci budou dodržovat hygienická pravidla, která platí od 11.5.2020

Ve výjimečných případech rodič může doprovodit mladší dítě do příslušného poschodí k botníku a po předání žáka učiteli opouští budovu. Prosím, aby všichni žáci přicházeli maximálně 5 minut před svojí výukou a vždy ohlásili učiteli svůj příchod po zazvonění na svou třídu dole u mříže. Na schodišti ani v chodbách budovy není přípustné se shromažďovat.

V případě jakékoli změny ve výuce budete včas informováni pedagogem jednotlivého oboru. Pokud nastane změna ze strany žáka se souhlasem rodiče, prosím nahlaste změnu vždy svému učiteli na příslušném oboru.

Talentové zkoušky budou probíhat dle rozpisu, který naleznete na webu ZUŠ.

Sledujte, prosím, oficiální stránky ZUŠ www.zus-podebrady.cz.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s dětmi.

Vedení školy.