Chtěli bychom Vás informovat, že od pondělí 11.5. začíná opět  individuální výuka v hudebním oboru.
Apelujeme na Vás,  rodiče, aby děti přicházely na výuku přesně, dle domluveného rozvrhu a nehromadily se v chodbách budovy při čekání na výuku.

Čestné prohlášení (ne starší 2 dnů) žáci odevzdají učiteli při prvním kontaktu.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Ve společných prostorech školy je nutné nosit roušku.  Při opuštění budovy školy je nepřípustné zůstávat a shromažďovat se před školou.

Každý žák musí mít s sebou sáček na případné odložení roušky v učebně!
Další podrobnosti naleznete v příloze tohoto příspěvku

Moc děkujeme za pochopení a přejeme Vám hlavně hodně zdraví.
Vedení školy

Čestné prohlášení

Rozhodnutí ředitelky školy o průběhu výuky od 11.5.2020

Ochrana zdraví a provoz ZUS