Vážení rodiče žáků ZUŠ, vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Nařízením našeho zřizovatele Středočeský kraj ze dne 10. 3 a 11. 3. a vyhlášením nouzového stavu a karantény pro celou Českou republiku (aktuální informace sledujte v nařízeních Krizového štábu ČR, pro školy na webu MŠMT) vás o dalším průběhu výuky na ZUŠ v Poděbradech informujeme na našich stránkách www.zus-podebrady.cz . Do odvolání uzavření škol naši učitelé kontaktují rodiče i žáky emailem nebo telefonicky, zadávají žákům úkoly, které s nimi konzultují a kontrolují přes internet, Skape nebo mobil v rámci možností jednotlivých žáků. Všichni naši žáci se mohou zapojit na naši výzvu  ,,Obrázek pro seniory,,  Fotografie výtvarných prací dětí zasílejte na email Regina.Prokesova@seznam.cz a ty budou dále zasílány do domů pro seniory v poděbradském regionu a na LDN do okresních nemocnic, které jsou v nouzovém stavu uzavřeny pro návštěvy. Vedení školy vás bude samozřejmě aktuálně informovat o dalším průběhu výuky v době karantény www.zus-podebrady.cz . Termíny soutěží a koncertů jsou do odvolání zrušeny (rozhodnutí Vlády ČR, MŠMT, AZUŠ , zřizovatele  – KÚ Středočeského kraje).

 Zpívat, tančit, číst si nebo malovat může celou rodinu stmelovat a vzájemně se pochopit. Děkuji za vaši spolupráci a přeji pevné nervy a hlavně dobré zdraví.

Mgr. Hana Janiššová