Informace pro rodiče o průběhu výuky na ZUŠ Poděbrady v době nouzového stavu – karantény.

Vážení rodiče žáků ZUŠ, vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Nařízením našeho zřizovatele Středočeský kraj ze dne 10.3 a 11.3. a aktuálně vyhlášením nouzového stavu a karantény pro celou Českou republiku –

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkami – najdete na webu Ministerstva zdravotnictví – Koronavirus aktuálně.

vás informuji o dalším průběhu výuky na ZUŠ v Poděbradech. Žáci až do odvolání nemají přístup do školy a učitelé jen v případech vyzvednutí si notového materiálu nebo dalších pomůcek pro výuku z domova, to znamená distanční výuku přes internet, Skape nebo mobil. Učitelé budou kontaktovat rodiče emailem nebo telefonicky a budou zadávat žákům úkoly a jejich kontrolu přes internet, Skape nebo mobil. Úkoly k procvičování nauky o hudbě a přípravné hudební výchovy jsou uvedeny pod touto zprávou.

Vedení školy vás bude samozřejmě aktuálně informovat o dalším průběhu výuky v době karantény, která se nás bude dotýkat. Termíny soutěží a koncertů se budou posouvat nebo zcela rušit, záleží na rozhodnutí Vlády ČR, MŠMT, AZUŠ či zřizovatele.

Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně zdraví.

Vedení ZUŠ Poděbrady

Mgr. Hana Janiššová 724 783 866

Mgr. Adéla Ptáčková 724 783 867

 

Přípravná hudební výchova – domácí procvičování znalostí

Všechny děti v hudební přípravce mají stálý úkol, který si procvičují v Hudebním slabikáři: znalost délek not a pomlk str. 15 + znalost not a oktáv v houslovém klíči str. 21, klavíristé, kteří hrají v klíči basovém, mají znalost notace v basovém klíči zadanou od svých učitelů. Znalosti procvičují na různých úkolech, které jsou popsány v celém slabikáři a děti je doplní dle zadání – str. 6, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 33 a na str. 19, 27, 31, 32 si postupně doplní jména not a délky not číslicí.

Pokud by jste něčemu nerozuměli, volejte 724 783 866 Hana Janiššová

 

 

NAUKA O HUDBĚ – příprava na čtvrtletní písemku

  1. ROČNÍK

– procvičovat noty v houslovém klíči s posuvkami

– procvičovat durové stupnice do 4# a 4Ƅ

– v pracovním sešitě pokračovat do stránky 39

  1. ROČNÍK

– procvičovat durové stupnice do 7# a 7Ƅ

– procvičovat kvintakordy i s obraty

– v pracovním sešitě pokračovat do stránky 33

  1. ROČNÍK

– procvičovat durové a mollové stupnice do 7# a 7Ƅ

– procvičovat kvintakordy i s obraty a základní harmonické funkce (T,S,D)

– v pracovním sešitě pokračovat do stránky 25

  1. ROČNÍK

– procvičovat durové a mollové stupnice, kvintakordy a septakordy

– melodické ozdoby, enharmonická záměna, modulace a tonální skok, vyjadřovací prostředky hudby

– v pracovním sešitě pokračovat do stránky 37

  1. ROČNÍK

– procvičovat dosud probranou látku z období klasicismu a romantismu

– skladatelé: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, R. Schumann, N. Rimskij-Korsakov, P. I. Čajkovskij a R. Wagner

Pro opakování použijte nejen pracovní sešit, ale také učebnici „Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1“.

Pokud budete mít nějaké dotazy, volejte 602 770 776 Štěpán Pražák