14. 5. 2019 v 16. hod. v hudebním sále školy –  Setkání s MUDr. Jitkou Vydrovou z Hlasového centra Praha

Principy tvoření zpěvního hlasu, hlasové poruchy

MUDr. Jitka Vydrová, odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie, se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Podařilo se jí ve své práci propojit dva své celoživotní zájmy – medicínu a hudbu. Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha, www.hlasovecentrum.cz. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu. MUDr. Jitka Vydrová je autorkou učebnice Fysiologie a hygiena hlasu a knihy Rady ke zpívání. Pravidelně přednáší o problematice hlasových poruch na českých i mezinárodních lékařských symposiích. Je členkou výboru České společnosti pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti. Přednáší fyziologii hlasu na Divadelní fakultě AMU a na PedF UK v Praze. Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře. Je autorkou a spoluautorkou desítek odborných článků a přednášek.