Po slunečných letních prázdninách přivítáme současné i budoucí studenty ZUŠky v Poděbradech v pondělí 3. září v 9.00 hodin!
Nově přijatí žáci na všechny čtyři obory výuky, kteří prošli talentovou zkouškou se musí přihlásit nejdéle do 7. 9. 2018!!!, jinak postoupí své místo,, čekatelům,,.
Zápis přijatých dětí bude v pondělí  3. 9. 2018 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další dny 4. –  7. 9. od 12 do 17 hodin.
Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve čtvrtek 13. 9. od 17 hodin ve 1. poschodí učebna č. 23 – Hudební sál. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím telefonicky nebo emailem reditelka@zus-podebrady.cz

Kromě 3. 9. probíhá individuální výuka na hudebním oboru podle domluvy s učiteli jednotlivých předmětů. Skupinová výuka na HO, VO, LDO, TO probíhá od 10 .9. podle  daných rozvrhů.
Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude ve čtvrtek 13. 9. od 16 hodin v 1. poschodí, učebna č. 30 – Taneční sál.
Ve čtvrtek 20.9. od 15.30 do 16.30 hodin zahajuje oblíbená Dětská akademie v tanečním sále ZUŠ.
Rozvrhy hromadných předmětů – TO, VO, LDO budou během 1. poloviny září umístěny na informační tabuli v ZUŠ a také na webových stránkách (www.zus-podebrady.cz)

Těšíme se na setkání s dětmi, rodiči a veřejností na všech akcích ZUŠ Poděbrady.