Pořadí Body Číslo Přijat, čekatel
1. 20 3002 přijat
2. 20 3016 přijat
3. 20 3037 přijat
4. 20 3036 přijat
5. 20 3003 čekatel, přijat do DA
6. 20 3019 čekatel
7. 20 3027 čekatel, přijat do DA
8. 20 3031 čekatel
9. 19 3009 čekatel, přijat do DA
10. 19 3028 čekatel, přijat do DA
11. 19 3029 čekatel, přijat do DA
12. 19 3039 čekatel, přijat do DA
13. 18 3030 čekatel
14. 17 3001 čekatel, přijat do DA
15. 16 3013 čekatel, přijat do DA
16. 16 3015 čekatel
17. 16 3035 čekatel
18. 16 3038 čekatel, přijat do DA
19. 16 3041 čekatel
20. 14 3034 čekatel
21. 13 3007 čekatel, přijat do DA
22. 13 3008 čekatel, přijat do DA
23. 13 3026  čekatel
24. 12 3010  čekatel
25. 12 3011 čekatel, přijat do DA
26. 12 3017  čekatel
27. 12 3018 čekatel, přijat do DA
28. 12 3022 čekatel, přijat do DA
29. 12 3025  čekatel
30. 12 3033  čekatel
31. 11 3004  čekatel
32. 11 3012 čekatel, přijat do DA
33. 11 3014  čekatel
34. 11 3020 čekatel, přijat do DA
35. 11 3021 čekatel, přijat do DA
36. 11 3023  čekatel
37. 11 3024  čekatel
38. 11 3032  čekatel
39. 10 3006 čekatel, přijat do DA
40. 10 3040 čekatel, přijat do DA
41. 8 3005  čekatel
vykonal TZ 8 – 20 bodů
nevykonal TZ 1 – 7 bodů