Moc gratulujeme našim žákům, jejich pedagogům a korepetitorům k obrovskému úspěchu v celostátním kole soutěže MŠMT.
Jaroslav Seifrt  získal úžasné 2. místo ve hře na trubku,  Petra Ptáčková vybojovala Čestné uznání 1. stupně  v sólovém zpěvu. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i města.