Pozvání ZUŠ Poděbrady na SLAVNOSTNÍ KONCERT bývalých absolventů, pedagogů a profesionálů do poděbradského Divadla Na Kovárně v pondělí 26. února od 18 hodin.

První gratulace k 65. narozeninám ZUŠ Poděbrady zazněla v prostorech divadla 30. ledna v podání nejmladší generace muzikantů, studentů konzervatoře, kteří mají své kořeny v Poděbradech v muzikantské rodině Lenky a Vladislava Jelínkových. Manželé Jelínkovi jsou spojeni s hudební školou v Poděbradech od jejího vzniku a v roce 2018 vyučují na ZUŠ 50. respektive 52. rokem. Vynikající výkon jejich vnoučat, houslistek Adély Ševčíkové a Kláry Klánské, trumpetisty Davida Ševčíka a excelentního violoncellisty Adama Klánského, slovem a skvělým klavírním doprovodem podpořil klavírní virtuos, pedagog a od 1. 2. 2018 Děkan HAMU v Praze prof. Ivan Klánský. Dlouhotrvající potlesk publika ve stoje byl zaslouženou odměnou a poděkováním za nevšední hudební zážitek!

Pro ZUŠku znamenal koncert radostný začátek únorových narozenin, příjemný pocit smysluplnosti uměleckého vzdělávání a pro veřejnost jasná pozvánka na další akce školy.

Od 8. 2. do 25. 3. je připravena výstava výtvarného oboru v Polabském muzeu, kde můžete shlédnout nejen práce současných žáků a absolventů, ale také bývalých absolventů výtvarného oboru. Výstava obsahuje práce tvořené různými výtvarnými technikami, včetně keramiky, sochařského modelování či práce s papírem a dalšími materiály. Výtvarný obor také připravil obrazovou výstavu v prostorech divadla, která potrvá do konce února a je obohacením druhého narozeninového koncertu 26.2.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v prostorech ZUŠ bude v pondělí 26. 2.( před koncertem v Divadle Na Kovárně v Poděbradech) od 13 do 17 hodin.                                                                                                      Vchod do ZUŠ je z ulice Pionýrů, boční dveře budovy ZŠ TGM.

Přijměte pozvání na SLAVNOSTNÍ KONCERT bývalých absolventů ZUŠ, pedagogů a profesionálů do Divadla Na Kovárně, v pondělí 26. února v 18 hodin.                                                                                                      Na koncertě promluví a zazpívá, zahraje i zatančí řada gratulantů, které programem povede pan Ladislav Langr, starosta města Poděbrad, který byl též jedním z žáků LŠU = ZUŠ v Poděbradech.

Přijměte pozvání na koncerty i výstavy, které vám přiblíží historii a současnost ZUŠ Poděbrady.

Těšíme se na vaši návštěvu. Hana Janiššová, ředitelka školy.

Program:  Koncert k 65. výročí založení ZUŠ_26.2.2018_Divadlo Na Kovárně 3