Výstava je pořádána k 65.výročí založení ZUŠ Poděbrady (1953-2018). Je zde vidět průřez různými výtvarnými technikami, jako je malba, kresba, grafika, keramika, sochařské modelování a práce s papírem. Na výstavě můžete shlédnout nejen práce současných žáků a absolventů, ale i bývalých absolventů výtvarného oboru. Výtvarné práce jsou dílem dětí ve věku od 6 do 19 let. Výstava se koná od 8. 2. 2018 do 25. 3. 2018 v Polabském muzeu v Poděbradech.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu

Kolektiv ZUŠ Poděbrady

VYSTAVA 65