Prvního února 1953 zahájila Základní umělecká škola v Poděbradech svou činnost pod názvem Městská hudební škola. Ze skromných začátků má dnešní ZUŠ 700 žáků, pobočku v Městci Králové a doplňkovou činnost pro předškolní děti a dospělé – převážně v pěveckém sboru Mamáter. Přijměte pozvání na hlavní koncerty a výstavy, které vám přiblíží historii i současnost školy. Koncert 30.1.2018  je věnován nejen k 65 výročí ZUŠ, ale také  k výročí narození Dr. Otakara Vondrovice ( 23.11.1908) , lékaře a světoznámého klavíristy, jehož jméno nese v Poděbradech Společnost Otakara Vondrovice. Od září 2018 ponese tento čestný název i ZUŠ Poděbrady. Slavnostním koncertem v předvečer půlkulatého výročí školy,  v úterý 30.1. v Divadle Na Kovárně od 19 hodin,  bude nejmladší generaci konzervatoristů  provázet světoznámý klavírista a pedagog AMU, profesor Ivan Klánský. Na Slavnostním koncertu v pondělí 26.2. v Divadle Na Kovárně od 18 hodin, se setkáme nejen s bývalými absolventy poděbradské ZUŠ, dnes profesionálními umělci či pedagogy, ale také s nejmladší generací pedagogů a umělců. V tento den, 26.2., přijměte zároveň pozvání na prohlídku prostor školy od 13. do 17 hodin,  v době běžné výuky. Další pozvánka pro veřejnost je do Polabského muzea v Poděbradech, kde 8.2. proběhne vernisáž Slavnostní výstavy výtvarného oboru od 17 hodin. Výstava potrvá do 25.3.2018. Těšíme se na vaši návštěvu !   Kolektiv ZUŠ Poděbrady

pozvánka 65 let – web