PRAQUE JUNIOR NOTE 2017

Prague Junior Note 2017 –   XXVI.  ročník soutěže – klavír
Čestné uznání Katerina Demetrashvili  IV. kat  BcA. Olga Knotnerová

Moc gratulujeme a děkujeme za obrovský úspěch a úžasnou reprezentaci školy. Zvláštní poděkování patří BcA. Olince Knotnerové za velmi svědomitou a skvělou přípravu soutěžící.

Dovednosti

Zveřejněno

31.7.2017