Rozvrh hodin VÝTVARNÉHO OBORU
13,00- 15,15 hod. 15,30- 17,45 hod
Pondělí Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Pondělí   Modelování a keramika
uč. č. 49, Markéta Tomková
Úterý Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Středa Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Čtvrtek Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová
Pátek 13,45- 16,00 hod.
Základní studium
uč. č. 45, Regina Prokešová

 

Rozvrh hodin HUDEBNÍ NAUKY, SBOROVÉHO ZPĚVU, KLAVÍRNÍHO SEMINÁŘE a DĚTSKÉ AKADEMIE
12.25 – 13.10 13.15- 14.00 14.10 – 14.55 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45 16.55 – 17.40
Pondělí

PHV 2
Hana Janiššová
uč. č. 46

2.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
1.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Úterý 1.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Středa PHV 1
Hana Janiššová
uč. č. 46
1.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46 
Klavírní seminář II
Lenka Grešová
uč. č. 4
Čtvrtek 12.45 – 13.30 13.35- 14.20
15.45 – 17.00  15.30- 17.00
PHV 1 + 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
PHV  2
Hana Janiššová
uč. č. 46
Dětská akademie
Hana Janiššová
uč. č. 30
Klavírní seminář I
Blanka Zedníková
uč. č. 46
Pátek 14.00 – 15.30
Dětský pěvecký sbor
Adéla Ptáčková
uč. č. 23

 

 

Rozvrh hodin TANEČNÍHO OBORU
13.15  –  14.45 14.55  – 16.25 16.35 – 18.05 18.15 – 19.45
Pondělí A – PTV
uč. č. 30
E2 – Klasický tanec
uč. č. 30
C2 – Klasický tanec
uč. č. 30
D2 – Klasický tanec
uč. č. 30
14.00 – 14.45 14.55 – 16.25 16.35 – 18.05 18.15 – 19.45  
Úterý B2 – Klasický tanec
uč. č. 30
C
uč. č. 30
F
uč. č. 30
 E
uč. č. 30
13.00  – 14.30 14.40 – 16.10 16.20 – 17.50  
Pátek B  – Taneční průprava
uč. č. 30
D
uč. č. 30
G
uč. č. 30

 

 

Rozvrh hodin LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
13.25  –  14.10 14.15  – 15.45 15.50 – 16.35  
Pondělí PŘEDNES 1
uč. č. 23
SKUPINA 1
2- 4. roč.,  uč. č. 23
PŘEDNES 2
uč. č. 23
 
13.55 –  15.25      
Čtvrtek SKUPINA 2
1, 5- 6. roč.,  uč. č. 30
   
12.00  – 13.30 13.35 – 14.20 14.25 – 15.10  15.15 – 16.45 
Pátek SKUPINA 3
uč. č. 23
PŘEDNES 3
uč. č. 46
PŘEDNES 4
uč. č. 46 
 SKUPINA 4
1. – 6. roč., uč. č. 46