Rozvrh hodin VÝTVARNÉHO OBORU
13,00- 15,15 hod. 15,30- 17,45 hod
Pondělí Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Pondělí Modelování a keramika
uč. č. 45, Hana Tomková
Modelování a keramika
uč. č. 45, Hana Tomková
Středa Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Čtvrtek Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Pátek Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková
Základní studium
uč. č. 45, Markéta Tomková

 

Rozvrh hodin HUDEBNÍ NAUKY, SBOROVÉHO ZPĚVU a DĚTSKÉ AKADEMIE
12.25 – 13.10 13.15- 14.00 14.10 – 14.55 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45 16.55 – 17.40
Pondělí

PHV 2
Hana Janiššová
uč. č. 46

2.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
1.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.A
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Úterý 1.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
4.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Středa PHV 1
Hana Janiššová
uč. č. 46
1.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
2.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
3.C
Štěpán Pražák
uč. č. 46
5.B
Štěpán Pražák
uč. č. 46
Čtvrtek PHV 1 + 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
PHV 1 + 2
Hana Janiššová
uč. č. 46
15.45 – 16.45
Dětská akademie
Hana Janiššová
uč. č. 30
Pátek 14.00 – 15.30
Dětský pěvecký sbor
Adéla Ptáčková
uč. č. 23

 

 

Rozvrh hodin TANEČNÍHO OBORU
13.15  –  14.45 14.50  – 16.20 16.35 – 18.05 18.15 – 19.45
Pondělí A – PTV
PTV, 1.-2.roč, uč. č. 30
C2 – Klasický tanec
2.-3. roč., uč. č. 30
D2 – Klasický tanec
4.-5. roč., uč. č. 30
E2 – Klasický tanec
6.-7. roč., uč. č. 30
14.15 – 15.45 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45  
Úterý C
4.-5. roč.,uč. č. 30
F
I. – III.roč., uč. č. 30
E
6.-7.roč.,uč. č. 30
12.45  – 14.15 15.05 – 15.50 16.00 – 16.45  
Pátek B
PTV + 1. roč.,.uč. č. 30
D
4.-5. roč.,uč. č. 30
G
SPD + I – III.roč.uč. č. 30

 

 

Rozvrh hodin LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
12.25  –  13.05 13.05  – 14.35 14.40 – 15.25 15.35 – 17.05
Pondělí PŘEDNES
uč. č. 23
SKUPINA 1 – 3. roč.
uč. č. 23
PŘEDNES
uč. č. 23
SKUPINA 2 –  5 – 6. roč.
uč. č. 23
12.55  –  13.45 13.45  – 15.10    
Úterý PŘEDNES
uč. č. 23
SKUPINA 3 
uč. č. 23
   
13.00  –  13.45 13.50  – 15.20 15.25 – 16.05  
Středa PŘEDNES
uč. č. 30
SKUPINA 4 – 3. roč.
uč. č. 30
PŘEDNES
uč. č. 30
 
13.00 – 14.30 14.35 – 15.20    
Čtvrtek SKUPINA 1 – 2. roč.
uč. č. 30
PŘEDNES
uč. č. 49
 
12.05  – 13.35 14.45 – 15.30    
Pátek SKUPINA 6
uč. č. 23
PŘEDNES
uč. č. 46