Upozornění rodičům :  informace o výsledcích talentových zkoušek 2017 jsou vyvěšeny v informační tabuli u vchodu do ZUŠ a na webu  www.zus-podebrady.cz.  Ke kontaktu školy s rodiči dětí, které prošly talentovou zkouškou ( přijatí i čekatelé ),  je nutné vyplnit a zaslat elektronickou přihlášku, která je připravena na webu školy. Podle naplněnosti kapacity školy mohou být čekatelé kontaktováni o přijetí během září. Nepřijatí žáci mají možnost nové talentové zkoušky v červnu 2018 ( pro školní rok 2018/2019).

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude ve středu 13. 9. od 16 hodin v 1. poschodí, učebna č. 30 – Taneční sál.

Zápis přijatých dětí bude v pondělí  4. 9. 2017 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další dny 5. –  8. 9. od 12 do 17 hodin.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve středu 13. 9. od 17 hodin ve 2. poschodí učebna č. 46 – Hudební nauka. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím telefonicky nebo emailem zus.podebrady@seznam.cz

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.

  TANEČNÍ OBOR
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 200 přijat
2. 203 přijat
3. 207 přijat
4. 208 přijat
5. 209 přijat
6. 210 přijat nezaslali elektron. přihlášku
7. 215 přijat
8. 223 přijat
9. 206 přijat
10. 202 přijat
11. 205 čekatel
12. 220 čekatel, přijat do DA nezaslali elektron. přihlášku
13. 216 čekatel, přijat do DA
14. 217 čekatel, přijat do DA
15. 218 čekatel
16. 222 čekatel
17. 204 čekatel
18. 214 čekatel
19. 213 čekatel
20. 219 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
21. 212 čekatel
22. 201 nepřijat, přijat do DA nezaslali elektron. přihlášku
23. 211 nepřijat
24. 221 nepřijat, přijat do DA
vykonal TZ 11 – 18 bodů
nevykonal TZ 1 – 10
  LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 300 přijat
2. 301 přijat
3. 303 přijat
4. 302 přijat nezaslali elektron. přihlášku
5. 304 přijat nezaslali elektron. přihlášku
vykonal TZ 9 – 25 bodů, nevykonal TZ 1 – 8
 VÝTVARNÝ OBOR
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 420 přijat
2. 410 přijat
3. 402 přijat
4. 403 čekatel
5. 419 čekatel
6. 415 čekatel
7. 404 čekatel
8. 401 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
9. 411 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
10. 412 čekatel
11. 417 čekatel
12. 413 čekatel
13. 416 čekatel
14. 414 čekatel
15. 408 čekatel
16. 409 čekatel
17. 407 čekatel
18. 418 čekatel
19. 400 čekatel
20. 405 nepřijat nezaslali elektron. přihlášku
21. 406 nepřijat
vykonal TZ 30 – 80 bodů
nevykonal TZ 1 – 29 bodů
  VÝTVARNÝ OBOR – POBOČKA MĚSTEC KRÁLOVÉ
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 480 přijat nezaslali elektron. přihlášku
2. 483 přijat
3. 481 přijat
4. 482 přijat nezaslali elektron. přihlášku
vykonal TZ 30 – 80 bodů
nevykonal TZ 1 – 29 bodů
   KLAVÍR – POBOČKA MĚSTEC KRÁLOVÉ
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 501 přijat
2. 505 přijat
3. 506 čekatel
4. 503 čekatel
5. 502 čekatel
  ZOBCOVÁ FLÉTNA – POBOČKA MĚSTEC KRÁLOVÉ
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 504 přijat nezaslali elektron. přihlášku
2. 500 přijat nezaslali elektron. přihlášku
 vykonal TZ 29 – 85 bodů
 nevykonal TZ 1 – 28 bodů
  KLAVÍR
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 10 přijat
2. 94 přijat
3. 21 přijat
4. 6 čekatel
5. 12 čekatel
6. 1 čekatel
7. 5 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
8. 24 čekatel
9. 8 čekatel
10. 20 čekatel
11. 14 čekatel
12. 15 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
13. 3 čekatel
14. 27 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
15. 4 čekatel
16. 2 čekatel
17. 82 čekatel
  BICÍ NÁSTROJE
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 81 přijat
2. 98 přijat
3. 95 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
  SÓLOVÝ ZPĚV
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 11 přijat
2. 84 přijat
3. 92 přijat
4. 99 přijat
5. 101 čekatel
6. 13 čekatel
7. 100 čekatel
8. 52 čekatel
9. 51 čekatel
10. 83, 96 čekatel
11. 7 čekatel
12. 16 čekatel
13. 50 čekatel
14. 82 čekatel
  POPULÁRNÍ ZPĚV
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 97 přijat
2. 17 přijat
3. 18 čekatel
4. 81 čekatel
5. 19 čekatel
  SBOROVÝ ZPĚV
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 13 přijat
2. 51 přijat
3. 7 přijat
  ZOBCOVÁ FLÉTNA
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 88 přijat
2. 85 přijat
3. 26 přijat
4. 89 přijat
5. 28 přijat
6. 15 přijat
7. 22 přijat
8. 23 přijat
  KYTARA
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 55 přijat
2. 45 přijat
3. 46 přijat nezaslali elektron. přihlášku
4. 54 přijat nezaslali elektron. přihlášku
5. 16 přijat
6. 53 přijat
7. 41 přijat
8. 42 přijat
9. 43 čekatel
10. 49 čekatel
  SAXOFON
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 25 přijat
2. 91 čekatel nezaslali elektron. přihlášku
  HOUSLE
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 52 přijat
2. 96,83 přijat
3. 43 přijat
4. 48 čekatel
5. 44 čekatel  nezaslali elektron. přihlášku
6. 47 čekatel
  PŘÍČNÁ FLÉTNA
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 90 čekatel
 vykonal TZ 29 – 85 bodů
 nevykonal TZ 1 – 28 bodů
  PHV
Pořadí Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
1. 86 přijat
2. 9 přijat
3. 5 přijat nezaslali elektron. přihlášku
4. 87 přijat
5. 14 přijat
6. 3 přijat
7. 27 přijat nezaslali elektron. přihlášku
8. 4 přijat
9. 2 přijat
10. 50 přijat
11. 47 přijat
 DĚTSKÁ AKADEMIE
Číslo Přijat, čekatel Elektronická přihláška
93 přijat nezaslali elektron. přihlášku
216 přijat
217 přijat
201 přijat nezaslali elektron. přihlášku
221 přijat

Výsledky talentových zkoušek LDO
Výsledky talentových zkoušek VO
Výsledky talentových zkoušek TO
Výsledky talentových zkoušek  HO