Pořadí Body Číslo Přijat, čekatel
1. 25 4001 přijat
2. 25 4002 přijat
3. 25 4003 přijat
4. 25 4004 přijat
5. 25 4005 přijat
vykonal TZ 10 – 25 bodů
nevykonal TZ 1 – 9 bodů