Výuka v Základní umělecké škole nezávisí na ředitelských volnech jiných škol. Proto 12. – 13. 4. 2018 výuka v ZUŠ normálně probíhá dle rozvrhů.