ÚSPĚŠNÁ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ Poděbrady v závěru školního roku 2016/2017.

Květen a červen je pro žáky a studenty,, zušky,, vždy náročný, ale převážně radostný, protože děti se svými učiteli mohou předvést svoje celoroční snažení na mnoha vystoupeních, soutěžích, přehlídkách, a to nejen v Poděbradech.°°° K těm nejkrásnějším zážitkům patří krajské kolo Jazzových, tanečních  a dechových souborů, které pořádala poděbradská  ZUŠ v Divadle Na Kovárně.  Z 20 souborů bylo oceněno 8 prvním místem a mezi nimi byl i poděbradský FAKE BAND vedený Miroslavem Vlkem ( foto ).°°°

Velkou radost nám připravila klavíristka Katerina Demetrashvili , která pod vedením BcA. Olgy Knotnerové, suverénně postoupila do ústředního kola klavírní soutěže ZUŠ  v Praze a získala v silné konkurenci Čestné uznání 1. stupně. Další Čestné uznání přivezla koncem června z prestižní klavírní soutěže PRAGUE JUNIOR NOTE 2017! Dále nás reprezentovala na 11. ročníku Festivalu ZUŠ v Benátkách nad Jizerou ( foto) a úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Hudební Gymnázium Hl. města Prahy do mistrovské klavírní třídy ( foto) .°°°

Opravdu silným uměleckým zážitkem byly dva absolventské koncerty klavíristky a flétnistky Kateřiny Mičánkové, která v tomto roce maturovala na GJP a úspěšně vykonala přijímací zkouška na několik VŠ. Samostatným klavírním koncertem v přeplněném  sále ZUŠ jí slovem a čtyřruční hrou provázela paní učitelka BcA. Olga Knotnerová. Při druhém, flétnovém  koncertu, v akusticky velmi příjemném prostředí evangelického kostela, před zraky opět zaplněného sálu, doprovodila Katku slovem i společnou hrou paní učitelka Marie Bláhová a spolužačka Brigita Králová, za klavírního  doprovodu paní učitelky Lenky Grešové.. Vzhledem k tomu, že Kateřina ještě doprovází dětský sbor ZUŠ ,,Lindušky,,  a  měla i další aktivity na GJP, je obdivuhodné, co všechno a ve vynikající kvalitě tato křehká slečna stihla( foto z kostela).  Oběma dívkám přejeme do nových studií a na další cestě hodně síly, radosti a pozitivní energie. °°° Z dalších soutěží:  krajské kolo ZUŠ ve hře na kytaru – 3 druhá a 2 třetí místa; krajské kolo výtvarné soutěže ZUŠ – 2 projekty získaly stříbrné pásmo a postup do ústředního kola ve Šternberku ( foto ).  Všem žákům a také učitelům, kteří připravují děti na soutěže a přehlídky, patří velké poděkování!  Umělecká úroveň soutěžících každým rokem stoupá a příprava je časově náročná.

Novinkou v letošním roce bylo pořádání 1. ročníku ZUŠ OPEN 30/5 2017 = celostátní happening ZUŠ pod patronací Nadačního fondu Magdaleny Kožené, který má přispívat k růstu respektu k tomuto jedinečnému typu škol. Poděbradská ZUŠ uspořádal 30. 5. 2017 Tanec s bubeníky – vedoucí učitelka Petra Hrůzová – na poděbradském Jiřího náměstí  (foto), Koncert pěveckého sboru ,,Mamáter,, se  sbormistryní  Mgr. Adélou Ptáčkovou ( foto )v Havířském kostelíku a výstavu výtvarných a keramických prací žáků VO v prostorech ZUŠ.

Velkého zájmu u poděbradské veřejnosti se vždy těší závěrečné vystoupení tanečního oboru. V tomto roce připravila MgA. Barbora Danzerová společně s dětmi 85 minutové taneční představení Malá mořská víla, které čtyřikrát vyprodalo  Divadlo Na Kovárně! Představení se bude ještě opakovat 9. a 10. října, dopoledne pro školy, navečer pro veřejnost( ilustrační foto z vánočního vystoupení ).            17. ročník Koncertu pro Vážku nebude tedy koncertem, ale ,,Tancem pro Vážku,,.  

A co o prázdninách? Na místě je pozvánka na tábor Hudební mládeže ČR od 16. do 25. srpna, který bude v Poděbradech a většina výuky se uskuteční  v prostorech ZUŠ. Letní tábor HM je určen pro děti a mládež ve věku 12-20 let, hudebníky, zpěváky a tanečníky a nabízí intenzivní spolupráci se zkušenými lektory hudebních a tanečních kurzů i prázdninovou atmosféru lázeňského města s řadou her a zážitků.

V průběhu tábora mají účastníci možnost hrát a muzicírovat i pro veřejnost – na kolonádě a na koncertech v sále ZUŠ. Letní tábor HM bude zakončen dvěma koncerty. Orchestr a sbor bude mít příležitost vystoupit také v září 2017 na festivalu Hudební mládeže ČR Mladá Smetanova Litomyšl. Poděbradské děti mají možnost účastnit se tábora zdarma (bez ubytování).   Vaše dotazy rádi zodpovědí organizátoři tábora telefonicky i elektronickou poštou (777 010 250, info@hudebnimladez.cz – sekretariát, Mgr. Eva Matušková nebo 777 102 569 HVT). Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici na www.hudebnimladez.cz/letni-tabor.

 Závěrem ještě upozornění rodičům dětí, které přišly v červnu k talentovým zkouškám na kterýkoli obor do ZUŠ.  Informace o výsledcích budou  vyvěšeny v informační tabuli u vchodu do ZUŠ a  na webu  www.zus-podebrady.cz. Ke kontaktu ZUŠ a rodičů dětí, které prošly talentovou zkouškou, je nutné vyplnit a zaslat elektronickou přihlášku, která je připravena na webu školy. Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.

ZUŠ má pro nový školní 2017/2018 připraveno překvapení ve své nabídce výuky, ale prozradíme až v srpnu. Přejeme všem pohodové a zdravé prázdniny!

                                                                                                       Za kolektiv ZUŠ Mgr. Hana Janiššová