Aktuálně

Výsledky krajského kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru

Aktualizováno úterý 16. květen 2017 15:36

STŘÍBRNÉ PÁSMO S POSTUPEM DO CELOSTÁTNÍHO KOLA

                         -  Václav  Znamínko  - III a kat.  (Hana Tomková)

                         -  Lukáš  Máčalík  -  III a kat.  (Hana Tomková)  

BRONZOVÉ  PÁSMO             

                         -  Ruby Běhalová   - III a kat.  (Markéta Tomková)

                         -  Ellen Matějková  -  III a kat.  (Markéta Tomková) 

 DIPLOM ZA ÚČAST

                         -  Vanessa Bukovjanová   - III a kat. (Markéta Tomková)  

                         -  Natálie Knotnerová  -  III a kat.  (Markéta Tomková)

                         -  Václav Znamínko   -  III a kat.  (Hana Tomková)

 

Všem účastníkům gratulujeme a jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu.

 

Akce ZUŠ květen - červen

Aktualizováno čtvrtek 18. květen 2017 11:37

2. 5. 2017            Třídní večírek žáků A. Chlubnové, hudební sál, 17. hod.

3. 5. 2017            Vystoupení v SeniorParku, Sokoleč, 14. hod.

                              Třídní večírek žáků A. Jahnové, hudební sál, 17. hod. 

                              Festival ZUŠ, Benátky n. Jizerou, koncert v 10. a 13. hod. 

4. 5. 2017            Třídní večírek žáků P. Musilové, hudební sál, 17. hod. 

                              Festival ZUŠ, Benátky n. Jizerou, koncert

                              v 10., 13. a 19. hod.  

5. 5. 2017            Třídní večírek žáků M. Vlka, hudební sál, 17.30 hod. 

11. 5. 2017         Třídní večírek žáků M. Bláhové, hudební sál, 17.30 hod. 

                              Krajské kolo soutěže MŠMT, VO, ZUŠ ČB 

12. 5. 2017         Krajské kolo soutěže MŠMT, VO, ZUŠ ČB 

13. 5. 2017         Zahájení lázenské sezony – hudební vystoupení,

                             Sokolovna  9. hod. 

14. 5. 2017         Vystoupení všech poděbradských sborů v rámci Zahájení

                             lázeňské sezony,  16. hod., Kolonáda 

16. 5. 2017         Interní vystoupení, hudební sál, 17. hod., B. Z. 

17. 5. 2017         Vystoupení bubeníků pro ZŠ TGM, 12. hod. 

18. 5. 2017         Interní vystoupení, hudební sál, 17. hod., J. N. 

20. 5. 2017     Vystoupení všech sborů v rámci mezinárodních chodeckých

                            závodů 

                              Vystoupení žáků bicího a dechového oddělení, 21. hod. 

24. 5. 2017         Závěrečný koncert, Divadlo Na Kovárně, 18. hod. 

24. 5. 2017         Vystoupení bicích v rámci oslav 80. výročí ZŠ, 9 – 11. hod. 

25. 5. 2017         Vystoupení bicích v rámci oslav 80. výročí ZŠ 

29. 5. 2017         Společné vystoupení žáků TO se ZUŠ Kolín,

                             Divadlo Kolín, 18. hod. 

30. 5. 2017         Bubenická show  Drums´n´ boys, náměstí Jiřího z Pdy,

                             16. hod., ZUŠ OPEN 

                              Koncert pěveckého sboru Mamáter, Havířský kostelíček

                             18. hod., ZUŠ OPEN 

                              Závěrečná výstava VO, ZUŠ OPEN 

31. 5. 2017         Vystoupení v Domově důchodců, 14. hod.                   

 7. 6. 2017           Vystoupení v SeniorParku, Sokoleč, 14. hod.

12. 6. 2017         Talentové zkoušky HO, LDO, VO, HO v Městci Králové 16 – 18. hod. 

12. 6. 2017         Radost v tanci, závěrečné vystoupení TO,

                             Divadlo Na Kovárně 10. a 18. hod. 

13. 6. 2017         Umělecká rada, 10hod. 

13. 6. 2017         Talentové zkoušky HO, LDO 16 – 18. hod. 

13. 6. 2017         Radost v tanci, závěrečné vystoupení TO,

                             Divadlo Na Kovárně 10. a 18. hod. 

14. 6. 2017         Pedagogická rada, 10.15 hod. 

15. 6. 2017         Talentové zkoušky VO v Městci Králové  

                            Kouzlo slova, závěrečné vystoupení LDO,

                             Divadlo Na Kovárně, 18. hod.

16. 6. 2017         Vystoupení žáků Dětské akademie pro rodiče,

                             taneční sál 16. hod. 

18. 6. 2017         Run for help, vystoupení žáků 

19. 6. 2017         Talentové zkoušky TO, HO v Městci Králové 

20. 6. 2017         Talentové zkoušky TO  16 - 18. hod.

21. 6. 2017         Talentové zkoušky HO v Městci Králové 

                              Bubenická show, Divadlo Na Kovárně, 18. hod.  

22. 6. 2017         Talentové zkoušky HO, LDO, VO, VO v 

                              Městci Králové 16 – 18. hod. 

23. 6. 2017         Talentové zkoušky HO, LDO, TO 16 – 18. hod.

27. 6. 2017         Vystoupení v Domově důchodců, 14. hod.            

Závěrečný koncert 24. 5. 2017

Aktualizováno pondělí 15. květen 2017 16:06

Pojďme společně zakončit školní rok, ať prázdniny mohou začít !

Dne 24. 5. 2017 v 18 hodin v Divadle Na Kovárně.   

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018

Aktualizováno pondělí 24. duben 2017 13:34

HUDEBNÍ OBOR  - 12. + 13. + 22. + 23. 6. od 16.00 do 18.00 hodin 

Na talentovou zkoušku HO přichází děti jednotlivě do určených učeben ve 3. p. 

 

 VÝTVARNÝ OBOR  -  12. + 22. od 16.00 do 17.30 hodin      

Talentová zkouška VO probíhá 2 x 45 minut,

2. p., uč. 49+45: 16.00-17. 30 hodin.  

1. kresba tužkou, malba vodovými barvami, 2. modelování z keramické hlíny 

ŽÁDÁME O VČASNÝ PŘÍCHOD - nejdéle do 16.15 hodin. 

 

 TANEČNÍ OBOR  -  19. + 20. + 23. 6. od 16.00 do 18.00 hodin 

Talentová zkouška TO probíhá cca půl hodiny po skupinách,

1. p., uč. 30   16.00 + 16.30 + 17.00 + 17.30 do 18 hodin 

 

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR– 13. + 22.  + 23. 6. od 16.00 do 18.00 hodin 

Talentová zkouška LDO probíhá jednotlivě i ve skupině, 1. p., uč. 23 

 

POBOČKA V MĚSTCI KRÁLOVÉ  :  

 

      HUDEBNÍ OBOR12.  + 19. + 21. 6. od 15.30 do 18.00 hodin   

      VÝTVARNÝ OBOR  -  15.  a  22. 6. od 16.00  do 18.00 hodin 

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy žádáme veřejnost o dodržení termínů talentových zkoušek pro jednotlivé obory.

V září může být již kapacita školy naplněna a přijetí do ZUŠ pro školní rok 2017/2018 nebude možné.  

Výsledky talentových zkoušek budou koncem měsíce července zveřejněny na webových stránkách a vývěsce ZUŠ. 

Zájemci o talentové zkoušky se mohou informovat v kanceláři ZUŠ každý den 

mezi  8.00 – 17.00 hodinou 

 Telefon:  325/612277, 325/610324  mobil 724 783 866, 724 783 867 

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    www.zus-podebrady.cz    

Kritéria talentových zkoušek

Aktualizováno pondělí 24. duben 2017 11:24

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na hudebním oboru :

 1. Intonační předpoklady – zazpívá píseň a capella i s doprovodem, transpozice, opakuje krátký melodicko-rytmický útvar,

 2. Sluchové předpoklady – rozpozná směr melodie, určí vyšší a nižší tón, zopakuje zahraný tón, známá písnička – hledej chybu, počet tonu zahraných harmonicky, poznání vyššího a nižšího tónu z dvojzvuku

 3. Rytmus – ozvěny -  schopnost reprodukovat jednoduché rytmické úseky, tečkovaný rytmus, synkopu, triolu

 4. Paměť - – schopnost reprodukovat krátký rytmický  či rytmicko – melodický model v 2 a 3 taktu v rozsahu 2 – 4 taktů

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na tanečním oboru :

 1. Rytmické cítění – vytleskávání, vydupávání zadaného rytmu

 2. Pohybová koordinace – zopakování krátké pohybové vazby

 3. Zjištění celkových fyzických dispozic - flexibilita

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na výtvarném oboru :

               1. vytrvalost a soustředěnost

 • schopnost dívat se kolem sebe
 • výstižná ikonografická schémata
 • bohatství odpozorovaných detailů

               2. bezprostřední uvolněnost výtvarného projevu

 • výtvarná velkorysost
 • svobodné zacházení s formátem
 • užívání výtvarné nadsázky
 • živý barevný projev

               3. tvořivost

 • fantazie a představivost
 • originální řešení otázek
 • variace nápadů

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na literárně -  dramatickém oboru :

 1. Krátká báseň, říkanka

 2. Etuda na zadané téma – improvizace

 3. Pohybová, hlasová a rytmická cvičení

Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny koncem července na našich webových stránkách a ve vývěsce školy. Tyto výsledky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí náhradníků. Přednostně přijímáme žáky na nástroje: violoncello, housle a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, pozoun

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy. Upozorňujeme rodiče, že přijatí žáci studují podle platného ŠVP, jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, nejen hru na zvolený nástroj!!

Joomla Business Templates by template joomla